May 17, 2021

Israeel koyak?

 Nitezen Malaysia sedang serang Israel. Hairan Israel dari mana Malaysia dapat kekuatan untuk melawan mereka?

 Mereka tidak tahu, di Malaysia sekarang ini, jumlah orang solat Subuh dan Solat Jumaat adalah sama banyak.

Gentarlah kamu wahai Israel!

 Woha!


Ps: Dr Raghib As-Sirjani dalam bukunya Misteri Solat Subuh menulis mengenai seorang penguasa Yahudi berkata, "Kami takut kalau bilangan umat Islam melaksanakan solat Subuh berjemaah menyamai atau melebihi umat Islam melaksanakan solat Jumaat."


No comments: